Heeft uw bedrijf een energievraagstuk? Wij denken graag met u mee.

Het doel van EnergyCommunication

In 2015 volgde uit de internationale klimaattop in Parijs het “Akkoord van Parijs” dat door 195 landen is ondertekend. Ook Nederland ondertekende dat akkoord en stemde daarmee in de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius.

Wereldwijd willen we in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Elk land moet eigen, nationale maatregelen nemen om het wereldwijd afgesproken doel te halen. In Nederland doen we dat door met elkaar – overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen – een Klimaatakkoord te sluiten.

EnergyCommunication is opgericht in 2015 met als doel bedrijven en overheden te ondersteunen bij het behalen van deze ambitieuze doelstellingen.

EnergyCommunication ondersteunt bedrijven en overheden bij het voldoen aan EED en de Wet Milieu Beheer.

De eerste stap naar minder energieverbruik en duurzame opwek is altijd inzicht in de bestaande energiestromen en huidig energieverbruik. Onze energiemanagementportalen geven inzicht in de huidige situatie en kunnen precies laten zien waarvoor de energie gebruikt wordt en wat de kosten zijn.

Geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen?